Supervīzijas

Es esmu sertificēta konsultatīvā psiholoģe ar pārrauga tiesībām. Piedāvāju pārraudzību konsultatīviem psihologiem. Ir iespēja slēgt ilgtermiņa pārraudzības līgumu.  Vienas supervīzijas ilgums – 50 minūtes, cena – 40 EUR. Supervīzijas var notikt gan latviešu, gan krievu valodā.

Kā psihologs strādāju kopš 2000.gada. Esmu vadījusi supervīzijas “Krīzes telefona” darbiniekiem Krīzes centrā “Skalbes” un arī Bērnu uzticības tālruņa konsultantiem.  Kopš 2008.gada strādāju savā privātpraksē.

Savā darbā apvienoju Internal Family Systems un Strukturālās disociācijas terapijas modeli, apzinātības praksi, kā arī EFT un EMDR tehnikas.