Skip to main content

Izglītība


 • Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā (diploms Nr. 007583, izdots 2000.gada 15.jūnijā).
 • Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Viļņa, Lietuva), bāzes un profesionālā līmeņa apmācību programma eksistenciālajā psihoterapijā. Psihoterapeita kvalifikācija (diploms Nr. 46, izdots 2004.gada 25.augustā).
 • Institute for Trauma Therapy (Berlin), apmācību programma psihoemocionālo traumu psihoterapijā – “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR). Bāzes un profesionālā līmeņa sertifikāts (2009.gads).
 • The iEFT Centre (London, UK), EFT apmācību programma (Level 1, 2) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT praktiķa sertifikāts (2010.gads).
 • The EFT Training Academy (London, UK), EFT apmācību programma (Level 3) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT Advanced practitioner certificate (2011.gads).                                           
 • EMDR EUROPE Approved Training (Dolores Mosquera), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (2023.-2024.gads).
Papildus izglitība
 • Apmācības kurss “Krīzes intervence”
 • Bāzes un profesionālā līmeņa apmācību kurss “Critical Incident Stress Management” (UMBC)
 • Seminārs “Psihoterapeitisks darbs ar atkarībām. Fenomenoloģiski eksistenciāla pieeja” (pasniedzējs Simon du Plock, Lielbritānija)
 • Apmācību kurss “Apmācības programma no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai” (centrs “Dardedze”)
 • Seminārs “Terapeitiskās attiecības eksistenciālajā redzejumā” (prof. Ernesto Spinelli, Lielbritānija)
 • Seminārs “Psihodramatiskās tehnoloģijas bizness treningā un individuālajā konsultēšanā (koučingā)” (pasniedzejs Viktors Semjonovs, Maskava)
 • Teorētiski-praktiskais kurss „Psihiatrija psihoterapeitiem” (80 stundas)
 • Seminārs „Eksistenciālās psihoterapijas prakse” (prof. Ernesto Spinelli, Lielbritānija)
 • Seminārs „Izprotoša psihoterapija” (prof. Fjodors Vasiļuks, Krievija)
 • Seminārs „Fokusēšanās” (Ph.D. Gregs Madisons, Lielbritānija)
 • Seminārs-darbnīca „Psihologa rūpes par sevi” (Dr.psych. Vitālija Lepeškiene)
 • Ievadkurss kognitīvi biheiviorālajā terapija (Maie Kreegipuu, Tartu)
 • Seminārs „Pētījumi psihoterapijā” (Prof.dr. Horst Kachele)
 • EMDR apmācību kurss (Oliver Schubbe, Institute for Trauma Therapy, Berlin)
 • Kognitīvi biheiviorālā terapija darbā ar depresiju. Kognitīvi biheiviorālā terapija darbā ar gimenēm un pāriem (S.Sebre, L.Pirsko).
 • Apmācību kurss „Sapņu terapija” (Samuel Schuerer)
 • Transpersonālās psiholoģijas intuīcijas un empātijas metodes seminārs (Vladislavs Ķenga)
 • Raksturoloģijas cikla seminārs „Narcistiskās personības” (Ginta Ratniece)
 • Seminārs „Psihosomātisko traumu psihoterapija” (Alla Radčenko)
 • Seminārs „Klātbūtnes izmantošana geštalta dialoga terapijā” (Kevin Mc Cann)
 • Seminārs „Ķermenis – dvēseles templis. Iekšējais klusums” (Igumens Evmenijs)
 • Seminārs „Trauksmes un fobisko traucējumu psihoterapija” (Alla Radčenko)
 • Seminārs „Klienta personības struktūra un tās nozīme psihoterapijā” (Alla Radčenko)
 • Seminārs „The relational Process of Supervision” (Kevin Mc Cann)
 • Seminārs „EMDR and early trauma” (Olivers Šube)
 • Seminārs „In-Depth Encounter in Existential Therapy:Negotiating the Inter-Experiental Field” (Mick Cooper)
 • Seminārs „Working withBody Process in Gestalt Therapy” (Kevin Mc Cann)
 • Seminārs “Basic principles of Existential Therapy” (prof.Ernesto Spinelli)
 • Seminārs “The Modulation of self-disclosure and grading of presence within the therapeutic relationships” (Kevin Mc Cann)
 • Seminārs “Psychosomatics. Body and Existence” (Ph.D, M.D A. Langle)
 • Seminārs “Practice of Existential Supervision”(prof. Emmy van Deurzen)
 • Apmācību programma “Emocionāli orientēta pāru terapija” (A.Černikovs)
 • Seminārs “Working with addictions from a Gestalt therapy perspective”(Kevin Mc Cann)
 • Seminārs “Attiecību trijstūri” (A.Černikovs)
 • Apmācību programma “Shēmu terapijas teorija un metodes” (A.Černikovs)
 • Seminārs “Psychotherapy, coaching and the brain” (Center for cognitive neuroscience and behavioural technologies, E.Vinnik, MD,PhD.)
 • Seminārs “Phenomenology and Psychopathology of Body, Self and Time” (prof. Thomas Fuchs)
 • Seminārs “IFS therapy – essentials in understanding trauma related parts work” (PESI UK)
 • Seminārs “Trauma-related dissociation: latest research and critical insight” (PESI UK)
 • Seminārs “Projekcija, pārnese un pretpārnese: ikdienas dzīvē un psihoterapijā”(Ginta Ratniece)
 • Seminārs “Ievads IFS terapijas modelī” (Marina Hazan)
 • Seminārs “Seksuālās traumas pieaugušajā vecumā psihoterapija” (Elena Nojman)
 • Seminārs “Attālināta konsultēšana” (Ieva Baumane)
 • Apmācību kurss “Psychotherapy of clients with personality disorders”, 90 stundas (Elena Nojman)
 • Seminārs “Seksuālās traumas bērnībā psihoterapija” (Elena Nojman)
 • Seminārs “Darbs ar terapeitiskajām daļām IFS terapijas modelī” (Irīna Dijankova)
 • Seminārs “Darbs ar atraidītajām psihes daļām IFS terapijas modelī” (Marina Hazan)
 • Seminārs “Treating complex trauma with IFS” (Frank Anderson)
 • Seminārs “Ievadseminārs darbā ar IFS terapijas modeli” (IFS Russia)
 • Seminārs “Attīstības traumas neirobioloģija” (Sandra Vestermane)
 • Seminārs “Darbs ar polarizāciju IFS terapijas modelī” (IFS Russia)
 • Seminārs “Neiropsihoanalīze” (Sandra Vestermane)
 • Seminārs “Darbs ar traumu IFS terapijas modelī” (Irīna Dijankova)
 • Seminārs “Working with extreme parts in IFS Model” (Richard C. Schwartz)
 • Seminārs “Trauma: psihes sašķelšanās un tās veseluma atjaunošana” (Inta Poudžiunas)
 • Latvijas Psihoterapeitu Biedrības konference “Psihoterapeits – traumas liecinieks. Resursi un iespējas”
 • Seminārs “Interpretācija, tās veidi un izmantošana psihoterapijā” (Ginta Ratniece)
 • Seminārs “Chronic Suicidality and Self­Destructive Behavior” (PESI UK)
 • Seminārs “Janina Fisher’s Integrative Trauma Treatment Masterclass: Blending IFS, Sensorimotor, Mindfulness, Psychoeducation” (Janina Fisher, PESI UK)
 • Seminārs “Putting the Pieces Together: Trauma and Dissociation” (Janina Fisher, PESI UK)
 • Seminārs “IFS: A Revolutionary & Transformative Treatment of PTSD, Anxiety, Depression, Substance Abuse” (Richard C. Schwartz, PESI UK)
 • Seminārs “IFS: A Revolutionary & Transformative Treatment for Permanent Healing of PTSD, Anxiety, Depression, Substance Abuse”  (Frank Anderson, PESI UK)
 • Seminārs “IFS Therapy: Step­by­Step Procedures for Healing Traumatic Wounds and Alleviating Anxiety, Depression, Trauma, Addiction” (Dr. Alexia Rothman, PESI UK)