Skip to main content

Profesionālā darbība


  • No 2023.gada – Biedrības “Latvijas Psihoterapeitu Biedrība” valdes locekle (www.psihoterapija.lv).
  • No 2023.gada – Biedrības “Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība” valdes priekšsēdētāja (www.eksistencialaterapija.lv).
  • 2011.gadā ir iznākusi mana grāmata „Ceļš uz emocionālo veselību. Kā sakārtot sevi un savu dzīvi” (EFT rokasgrāmata).
  • No 2010. līdz 2014.gadam – EMDR terapeitu asociācijas „EMDR Latvija” valdes priekšsēdētāja (www.emdr.lv).
  • No 2008.gada – Individuālā klientu konsultēšana (Psihoterapeita sertifikāts Nr. 0671, reģistrēts Latvijas Psihoterapeitu reģistrā, derīgs līdz 2025.gada 1.jūnijam). Privātprakse.
  • No 2005. līdz 2009.gadam – Iekšējā mārketinga un cilvēkresursu vadības aģentūra “Know House”, projektu direktore. Apmācību programmu veidošana un pasniegšana stresa vadīšanā, efektīvajā komunikācijā un klientu apkalpošanā, pārrunu vadīšanā, emocionālajā inteliģencē. Klientu apkalpošanas kvalitātes audits.
  • No 2004. līdz 2005.gadam – Biedrības „Krīzes centrs „Skalbes” struktūrvienības „Bērnu uzticības tālrunis” direktore, supervizore.
  • No 1999. līdz 2004.gadam – Biedrība „Krīzes centrs „Skalbes”. Psiholoģe, valdes locekle, struktūrvienības „Krīzes telefons” direktore. Krīzes telefona un bērnu uzticības tālruņa darbinieku supervizore.
  • No 1998. līdz 1999.gadam – Fr. Brīvzemnieka pamatskola, psiholoģe.
  • No 1996. līdz 1999.gadam – Ziemeļvalstu ģimnāzija, psiholoģijas skolotāja.
LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ASOCIĀCIJĀS: