Skip to main content

EMDR un EFT


EMDR Terapija

EMDR terapija (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ir efektīvā emocionālo traumu terapija, kas balstās uz zinātniskiem pētījumiem un neirobioloģijas atklājumu par pārsteidzošu mūsu smadzeņu spēju mainīties – neiroplasticitāte jeb atmiņas rekonsolidācija. 

EFT – Emocionālās brīvības tehnika

Emocionālās brīvības tehnika (Emotional Freedom Techniques, saīsināti – EFT) ir uz darbu ar ķermeni orientēta metode, kas rada dzīļu psiholoģisku efektu.

EFT Punkti

Bāzes EFT protokols:

EFT bāzes protokolā mēs izmantojam karatē punktu un secību no 9 punktiem.

EFT Protokols

  1. izvēlamies, ar kādu situāciju vēlamies strādāt;
  2. novērtējam, cik liels skalā no 0 līdz 10  ir diskomforta, emociju intensitātes līmenis, 

EFT Konsultacija

Ja jums ir vēlme individuāli apgūt EFT tehniku, apspriest visus jūs interesējošus jautājumus par šīs tehnikas pielietošanu jūsu situācijā,