Skip to main content

Lietošanas noteikumi


 • Mājas lapas www.psihoterapeite.lv (turpmāk- mājas lapa) īpašnieks ir “Natālijas Breitbergas privātprakse” (turpmāk – Uzņēmums) un tā ir izveidota, lai nodrošinātu Uzņēmuma mērķu īstenošanu.
 • Šie noteikumi (turpmāk – lietošanas noteikumi) nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem.
 • Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā.
 • Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem mājas lapas lietotāju zaudējumiem vai kaitējumu, ja tāds rastos mājas lapas vai jebkuras citas mājas lapas, uz kurām ir hipersaites, lietošanas rezultātā, vai arī ja mājas lapā piedāvātais pakalpojums nav bijis pieejams.
 • Mājas lapā esošā informācija ir iegūta no avotiem, kas ir uzticami, tajā pat laikā mājas lapas lietotājiem pašiem ir jānovērtē mājas lapā esošās informācijas lietderība.
 • Mājas lapā esošā informācija ir aktuāla uz tās publicēšanas brīdi, un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • Mājas lapā esošajai informācijai ir informatīvs raksturs, tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Uzņēmumu un mājas lapas lietotājiem.
 • Uzņēmums neatbild par citu interneta mājas lapu saturu, kuras ir piesaistītas mājas lapai.
 • Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.
 • Par lietošanas noteikumu neievērošanu Uzņēmums lietotājam/iem var liegt pieeju mājas lapai.
 • Mājas lapas lietotājam ir aizliegts piekļūt mājas lapai apejot drošības sistēmas,- jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru mājas lapā iekļauto materiālu.
 • Mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām – ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā interneta mājas lapa var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties mājas lapas ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz mājas lapu. Uzņēmums nav saistīts ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.
 • Uzņēmums dara visu iespējamo, lai nepieļautu mājas lapā vīrusus, taču nevar garantēt to pilnīgu neesamību un tādēļ nevar uzņemties nekāda veida atbildību attiecībā uz datorvīrusu esamību. Uzņēmums rekomendē mājas lapas lietotājiem ievērot visus atbilstošus drošības pasākumus, tajā skaitā, nodrošināties ar antivīrusu programmām.