Skip to main content

Raksti par psiholoģiju


Sociālā trauksmainība

Mēs visi reizēm jūtamies neveikli sociālajās situācijās (jauns kolektīvs, ballītes, randiņi, publiskie pasākumi, darba intervijas, publiskās uzstāšanās utt.)…

Kauns

Šajā rakstā es runāšu par toksiskā kauna sajūtu. Tā ir, nevis normāla kauna sajūta, ko mēs izjūtām, kad izdarām kaut ko amorālu, un kura motivē mūs vairāk tā…

Personības robežas

Ja jūs neapmierina attiecības ar jūsu partneri, pārbaudiet, vai jūsu robežas netiek pārkāptas. Iespējams, ka tieši tas ir neapmierinātības iemesls. Kas tad ī…

Dzīve pēc traumas

Trauma ir dzīves fakts. Traumas vienkārši notiek. Dabas katastrofas, autokatastrofas, nelaimes gadījumi, uzbrukumi, izvarošana, dzīve ar vecākiem alkoholiķie…

Emocionālā pamestība

„Bērns jūtas pamests pirmām kārtām tad, kad citi, it īpaši māte, nepamana un nepieņem viņa jūtas. Paliekot viens pats ar savām jūtām, bērns piedzīvo drošības…

Kas ir mīlestība?

Īsta mīlestība ir pilnīga un beznosacījuma cita cilvēka pieņemšana. Pieņemšana nozīmē, ka mēs esam ar mieru būt kopā ar cilvēku tādu, kāds viņš šobrīd ir, un…